Doorzetten loont: Gerechtshof doet gunstige uitspraak voor burgers

Soms doet het Gerechtshof een uitspraak waar een grote groep burgers iets aan heeft en jezelf (Joost Niederer) een goed gevoel krijgt voor je inzet.

In een recente zaak van mij heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak gedaan en geoordeeld dat de gedraging “handelen inzake een geslotenverklaring” geen gedraging is die valt binnen het domein waarvoor de Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) bevoegd is (de openbare ruimte). De boete moest hierom vernietigd worden.

Eenvoudige gezegd betekent dit het volgende. Gemeentes hebben BOA’s in dienst die voor het uitoefenen van hun taken beëdigd moeten zijn. Nu zijn er verschillende domeinen te onderscheiden waarbinnen een BOA actief kan zijn. De meeste BOA’s werken binnen het domein “openbare ruimte”.

Waar het in de uitspraak om gaat is dat een BOA die beëdigd is voor het domein “openbare ruimte” niet buiten dit domein mag optreden. Overtredingen moeten dan te maken hebben met handhaven van de openbare orde. Wat bijvoorbeeld geen schendingen van de openbare orde is, zijn: fietsen op de stoep, met een brommer op het fietspad rijden, buiten vakken parkeren en op de stoep parkeren.

Burgers hebben nu weer een extra argument om een boete voor een dergelijke gedraging aan te vechten. Het is namelijk de vraag of de verbalisant wel bevoegd is om te handhaven.

Het aanvechten van zo’n boete verloopt in drie stappen:

  1. Administratief beroep (bezwaar) bij de officier van justitie (CVOM) in Utrecht
  2. Beroep op de kantonrechter
  3. Hoger beroep bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Laat je niet ontmoedigen als de officier van justitie of de kantonrechter je geen gelijk geven! Mijn ervaring is dat pas in de fase van het hoger beroep de zaak écht serieus wordt bekeken. In die fase worden de meeste boetes vernietigd.

Uitspraken

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 20 maart 2018, WAHV 200.191.067
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 10 juli 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:5888
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 april 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:3330